Cẩm nang

Nàng hay hỏi về các khoản thu nhập của bạn, chỉ thích đi mua sắm khi...

Chắc một thời gian nữa tôi sẽ là một bà mẹ đơn thân với bao vất vả lo...