Cẩm nang

Bất động sản đã chạm đáy, cộng với việc các tổ chức tài chính luôn...

Trong kinh doanh, nhất thiết phải có chiến lược. Chiến lược đúng thì...

Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân

Trong tháng 3/2012, sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chính thức xuất hiện trên thị trường. Chỉ với 240 ngàn đồng/năm là khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm với mức giới hạn bồi thường tối đa lên đến 5 tỷ đồng.

Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt đơn giản, không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà và kê khai danh mục tài sản bên trong và cơ sở bồi thường là giá trị thay thế mới.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sản phẩm, ông Phan Thanh Hà cho biết: Sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân được thiết kế và phát triển từ sản phẩm Bảo hiểm Hỗn hợp nhà tư nhân đã triển khai 5 năm trước đây. Nhưng với đặc tính đơn giản từ sản phẩm đến quy trình khai thác và thủ tục bồi thường cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân chắc chắn sẽ tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu số đông, đặc biệt với rủi ro cháy nổ. Trong thực trạng đa số các sản phẩm hiện nay thủ tục kê khai giá trị tài sản còn phức tạp, phạm vi bảo hiểm cố định, thời gian giải quyết khiếu nại kéo dài, những ưu việt của sản phẩm Nhà tư nhân sẽ gia tăng tối đa quyền lợi cho khách hàng và đơn giản hoá thủ tục bồi thường.

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt cũng hỗ trợ tư vấn, bán hàng, giải đáp thắc mắc, bồi thường 24/7 qua Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân

Trong tháng 3/2012, sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chính thức xuất hiện trên thị trường. Chỉ với 240 ngàn đồng/năm là khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm với mức giới hạn bồi thường tối đa lên đến 5 tỷ đồng.

Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt đơn giản, không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà và kê khai danh mục tài sản bên trong và cơ sở bồi thường là giá trị thay thế mới.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sản phẩm, ông Phan Thanh Hà cho biết: Sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân được thiết kế và phát triển từ sản phẩm Bảo hiểm Hỗn hợp nhà tư nhân đã triển khai 5 năm trước đây. Nhưng với đặc tính đơn giản từ sản phẩm đến quy trình khai thác và thủ tục bồi thường cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm Bảo hiểm Nhà tư nhân chắc chắn sẽ tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu số đông, đặc biệt với rủi ro cháy nổ. Trong thực trạng đa số các sản phẩm hiện nay thủ tục kê khai giá trị tài sản còn phức tạp, phạm vi bảo hiểm cố định, thời gian giải quyết khiếu nại kéo dài, những ưu việt của sản phẩm Nhà tư nhân sẽ gia tăng tối đa quyền lợi cho khách hàng và đơn giản hoá thủ tục bồi thường.

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt cũng hỗ trợ tư vấn, bán hàng, giải đáp thắc mắc, bồi thường 24/7 qua Trung tâm dịch vụ khách hàng.