Cẩm nang

Với mức thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng/cặp vợ chồng, vẫn...

Mặc cho Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT ra thông báo không tiếp khách hay chỉ...

Điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bà Lưu Thị Ánh (tỉnh Thái Bình) hỏi: Bố tôi là thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc màu da cam, chết năm 2009. Vậy, mẹ con tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Về vấn đề này, ông Chu Minh Tộ, Trưởng ban Ban cấp sổ, thẻ - BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH11 thì "con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học”.

Đối chiếu với quy định trên, bà Ánh phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học sẽ được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách để được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với mẹ của bà Ánh, không thuộc đối tượng được quy định trong Pháp lệnh kể trên nên không được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

chính phủ

Điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bà Lưu Thị Ánh (tỉnh Thái Bình) hỏi: Bố tôi là thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc màu da cam, chết năm 2009. Vậy, mẹ con tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Về vấn đề này, ông Chu Minh Tộ, Trưởng ban Ban cấp sổ, thẻ - BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH11 thì "con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học”.

Đối chiếu với quy định trên, bà Ánh phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học sẽ được ngành Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách để được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với mẹ của bà Ánh, không thuộc đối tượng được quy định trong Pháp lệnh kể trên nên không được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

chính phủ

Bảo hiểm xã hội


Mới: Đối tượng, mức đóng và hỗ trợ về BHYT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...


Lách luật còn chống chế
Cả nước nuôi… lợn đất
Không tăng tuổi nghỉ hưu